समिती निर्णय

समितीचे नाव विषय तारीख
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 8 Jan 18 एप्रिल 4, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 18 Dec 17 एप्रिल 4, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 11 Dec 17 एप्रिल 4, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 5 Dec 17 एप्रिल 4, 2018
स्थायी समिती Standing Dakahal Vishay 28 Nov 17 एप्रिल 4, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 3 Apr 18 एप्रिल 3, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 28.3.2018 मार्च 27, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 27 Mar 18 मार्च 26, 2018
Moholla Samitee 28/2/18 eitivrutta मार्च 21, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 20 March 18 मार्च 20, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha March 2018 Purawani मार्च 16, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha March 2018 Karyaptrika मार्च 16, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 14.3.2018 मार्च 12, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 13 Mar 18 मार्च 9, 2018
नाव समिती Name Samiti मार्च 8, 2018
मोहल्ला समिती मोहोल्ला समिती मासिक समितीचे इतिवृत्त दि २५.१.१८ फेब्रुवारी 22, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 20 Feb 18 फेब्रुवारी 22, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 12 Feb 18 फेब्रुवारी 22, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 7.2.2018 फेब्रुवारी 6, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 7.2.2018 फेब्रुवारी 6, 2018
सिंहगड रोड ऑफिस माहे जानेवारी २०१८ फेब्रुवारी 3, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 6 Feb 18 फेब्रुवारी 2, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 31 Jan 18 फेब्रुवारी 2, 2018
नाव समिती Name Committee 31.1.2017 जानेवारी 25, 2018
मुख्य सभा Jan 2018 Mukhya Sabha Dakhal Vishay जानेवारी 25, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 23 Jan 18 जानेवारी 19, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 16 Jan 18 जानेवारी 11, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 10.1.2018 जानेवारी 9, 2018
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 10.1.2018 जानेवारी 9, 2018
मुख्य सभा Mukhya Sabha Jan 2018 Karyaptrika जानेवारी 9, 2018
स्थायी समिती Standing karyapatrika 8 Jan 18 जानेवारी 5, 2018
मुख्य सभा Jan 2018 Mukhya Sabha Information Takta डिसेंबर 29, 2017
नाव समिती Name Committee 30.12.2017 डिसेंबर 26, 2017
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti Tahkub Sabha 27.12.2017 डिसेंबर 26, 2017
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti Tahkub Sabha 27.12.2017 डिसेंबर 26, 2017
स्थायी समिती Standing Committee 26.12.2017 डिसेंबर 22, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Dec 2017 Dakhal Vishay डिसेंबर 22, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Tahakub Dec डिसेंबर 19, 2017
नाव समिती Name Samiti 16.12.2017 डिसेंबर 15, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 18 Dec 17 डिसेंबर 14, 2017
मुख्य सभा Mukhya Sabha Dec 2017 डिसेंबर 14, 2017
ऑडिट उप समिती Audit Up Samiti 13.12.2017 डिसेंबर 11, 2017
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 13.12.2017 डिसेंबर 11, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 11 Dec 17 डिसेंबर 7, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 5 Dec 17 डिसेंबर 5, 2017
ऑडिट उप समिती Audit Up Samiti 29.11.2017 नोव्हेंबर 28, 2017
नाव समिती Name Samiti 30.11.2017 नोव्हेंबर 28, 2017
मुख्य सभा Khas Sabha 30.11.2017 नोव्हेंबर 28, 2017
स्थायी समिती Standing karyapatrika 28 Nov 17 नोव्हेंबर 27, 2017
महिला व बालकल्याण समिती Mahilabal Kalyan Samiti 22.11.2017 नोव्हेंबर 22, 2017

पाने