भवन रचना विभागाने पुर्ण केलेले प्रकल्प

 

भवन रचना विभागाने पुर्ण केलेले प्रकल्प

1

 पंडीत नेहरु स्टेडियम आणि मैदानाचा विकास

क्रीडा

2

सणस क्रीडा संकुल, क्रीडा हॉस्टेल, प्रेक्षक गॅलरी, सदाशिव पेठ

क्रीडा

3

अरुण कुमार वैद्य स्टेडियम, लहुजी वस्ताद साळवे बॉक्सिंग रिंग, भवानी पेठ

क्रीडा

4

राजीव गांधी ई- लर्निंग स्कूल, सहकार नगर

शैक्षणिक

5

क्रांतीवीर लहुजी वस्ताद साळवे ई-लर्निंग स्कूल, येरवडा

शैक्षणिक

6

संत तुकाराम विद्यालय, पाषाण

शैक्षणिक

7

भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी कलामंदीर आणि सयाजीराजे गायकवाड औद्योगिक भवन, औंध

सांस्कृतिक & व्यावसायिक इमारत

8

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे सभागृह, बिबवेवाडी

सांस्कृतिक

9

महात्मा फुले सांस्कृतिक भवन, वानवडी

सांस्कृतिक

10

पंडीत जवाहरलाल नेहरु सांस्कृतिक भवन, घोले रोड

सांस्कृतिक & इमारत कार्यालय

11

ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक, महात्मा फुले पेठ

सांस्कृतिक

12

व्यंगचित्रकार कै. बाळासाहेब ठाकरे कलादालन, बाजीराव रोड

सांस्कृतिक

13

अण्णाभाऊ साठे पुतळा, स्वारगेट

सांस्कृतिक

14

छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह, पुणे महानगरपालिका इमारत

इमारत कार्यालय