पुणे मनपा नगरसेवकांची यादी

प्रभागाचे नाव: ०१ - कळस - धानोरी

श्रीमती. जाधव ऐश्वर्या आशुतोष

९८९०८८११७७/९१४५४८६३६७

प्रभागाचे नाव: ०२ - फुलेनगर - नागपूरचाळ

सावंत शितल अजय

9850841303/9822131000

प्रभागाचे नाव: ०३ - विमाननगर - सोमनाथ नगर

प्रभागाचे नाव: ०४ - खराडी - चंदननगर

प्रभागाचे नाव: ०५ - वडगांवशेरी - कल्याणीनगर

प्रभागाचे नाव: ०६ - येरवडा

प्रभागाचे नाव: ०७ - पुणे विद्यापीठ - वाकडेवाडी

लांडगे सोनाली संतोष

9860518804/9890618804/8308950176

भोसले रेश्मा अनिल

020255561777/02025561177/02025530501/9922611000

प्रभागाचे नाव: ०८ - औंध - बोपोडी

प्रभागाचे नाव: ०९ - बाणेर - बालेवाडी - पाषाण

प्रभागाचे नाव: १० - बावधन - कोथरुड डेपो

प्रभागाचे नाव: ११ - रामबाग कॉलनी - शिवतीर्थ नगर

दीपक मानकर

02024455743/9527272727

प्रभागाचे नाव: १२ - मयुर कॉलनी - डहाणूकर कॉलनी

मुरलीधर मोहोळ

8888349498/9890070005

प्रभागाचे नाव: १३ - एरंडवणा - हॅपी कॉलनी

दिपक अशोक पोटे

9503990009/9028940004

प्रभागाचे नाव: १४ - डेक्कन जिमखाना - मॉडेल कॉलनी

प्रभागाचे नाव: १५ - शनिवार पेठ - सदाशिव पेठ

हेमंत नारायण रासने

02024489681/99219590908390750750

प्रभागाचे नाव: १६ - कसबा पेठ - सोमवार पेठ

प्रभागाचे नाव: १७ - रास्ता पेठ - रविवार पेठ

प्रभागाचे नाव: १८ - खडकमाळ आळी - म. फुले पेठ

प्रभागाचे नाव: १९ - लोहियानगर - कासेवाडी

प्रभागाचे नाव: २० - ताडीवाला रोड - ससून हॉस्पिटल

प्रभागाचे नाव: २१ - कोरेगांव पार्क - घोरपडी

प्रभागाचे नाव: २२ - मुंढवा - मगरपट्टा सिटी

सुनिल जयवंत गायकवाड

9689932346/9689932347/8806216396

प्रभागाचे नाव: २३ - हडपसर गांवठाण - सातववाडी

प्रभागाचे नाव: २४ - रामटेकडी - सय्यदनगर

प्रभागाचे नाव: २५ - वानवडी

प्रभागाचे नाव: २६ - महंम्मदवाडी - कौसर बाग

प्रभागाचे नाव: २७ - कोंढवा खुर्द - मीठा नगर

प्रभागाचे नाव: २८ - सॅलीसबरी पार्क - महर्षी नगर

प्रभागाचे नाव: २९ - नवी पेठ - पर्वती

प्रभागाचे नाव: ३० - जनता वसाहत - दत्तवाडी

आनंद रमेश रिठे

02065736736/9822663636

शंकर गणपत पवार

9325565757/9511111195

प्रभागाचे नाव: ३१ - कर्वेनगर

प्रभागाचे नाव: ३२ - वारजे माळवाडी

दोडके सचिन शिवाजीराव

9822197273/02065222227/9822033699

प्रभागाचे नाव: ३३ - वडगांव धायरी - सनसिटी

निता अनंत दांगट

7387680100/9822424358

प्रभागाचे नाव: ३४ - वडगांव बुद्रुक - हिंगणे खुर्द

प्रभागाचे नाव: ३५ - सहकारनगर - पद्‌मावती

प्रभागाचे नाव: ३६ - मार्केट यार्ड - लोअर इंदिरा नगर

प्रभागाचे नाव: ३७ - अप्पर सुपर इंदिरा नगर

प्रभागाचे नाव: ३८ - राजीव गांधी उान - बालाजीनगर

प्रभागाचे नाव: ३९ - धनकवडी - आंबेगांव पठार

प्रभागाचे नाव: ४० - आंबेगांव दत्तनगर - कात्रज गावठाण

प्रभागाचे नाव: ४१ - कोंढवा बुद्रुक - येवलेवाडी

प्रभागाचे नाव: ४२ - फुरसुंगी - लोहगाव

श्री. गणेश ढोरे

९८८१६९७५२०

श्रीमती. अश्विनी किशोर पोकळे

९८२२२७२७७७ / ९८५०६५२७७७