जलद दुवे

Overview & Functioning

नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: दिशा राहुल माने
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३५ - सहकारनगर - पद्‌मावती
जागा:
पत्ता:
ए.302, कुमार क्षितीज, सहकारनगर नं.2, पुणे.9
फोन नंबर:
9822656724
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: बेलदरे युवराज संभाजी
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
४० - आंबेगांव दत्तनगर - कात्रज गावठाण
जागा:
पत्ता:
स.नं.34 सेतू बंध निवास, दत्तनगर, भारती, पुणे.46
फोन नंबर:
9922494444
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: धनकवडे बाळाभाऊ उर्फ किशोर उत्तम
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३९ - धनकवडी - आंबेगांव पठार
जागा:
पत्ता:
स.नं.36/2,निर्मोही प्लाझाजवळ, धनकवडी, पुणे.43
फोन नंबर:
9545405051
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: बाबर अमृता अजित
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
४० - आंबेगांव दत्तनगर - कात्रज गावठाण
जागा:
पत्ता:
जनाई चेंबर्स, बाबर बिल्डींग, पोस्ट ऑफिस कात्रजजवळ, पुणे.
फोन नंबर:
9850387007
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अश्विनी सागर भागवत
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३९ - धनकवडी - आंबेगांव पठार
जागा:
पत्ता:
स.नं.31, घर नं.736, धनकवडी, मुंगळे अण्णानगर, पुणे.43
फोन नंबर:
9922041111/8554819829
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: उल्हास वसंतराव बागुल
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३५ - सहकारनगर - पद्‌मावती
जागा:
पत्ता:
ओटा क्र.12, शिवदर्शन, मुक्तांगण शाळेजवळ, पुणे.9
फोन नंबर:
02026803779/9822015478
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: कोंढरे स्मिता सुधीर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
४० - आंबेगांव दत्तनगर - कात्रज गावठाण
जागा:
पत्ता:
एसआर नं.44/2, जांभुळवाडी रोड, आंबेगाव, बु II,पुणे
फोन नंबर:
9822069603/8983198611
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: तापकिर वर्षा विलास
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३९ - धनकवडी - आंबेगांव पठार
जागा:
पत्ता:
स.नं.36/11, केशवनगर, धनकवडी,पुणे.43
फोन नंबर:
9923109971
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अश्विनी नितीन कदम
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३५ - सहकारनगर - पद्‌मावती
जागा:
पत्ता:
प्लॉट नं.4,54/1, अरण्येश्र्वर दर्शन सोसायटी, पुणे.9 
फोन नंबर:
9011902525/9011912525
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: मोरे वसंत कृष्णा
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
४० - आंबेगांव दत्तनगर - कात्रज गावठाण
जागा:
पत्ता:
रो-हाऊस नं.1, कृष्णलीला, तलाठी ऑफिससमोर, पुणे
फोन नंबर:
9822271859
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: महेश नरसिंग वाबळे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३५ - सहकारनगर - पद्‌मावती
जागा:
पत्ता:
स.नं.47/32, बिल्डींग बी.4, फ्लॅट नं.6, मणिरत्न कॉम्प्लेक्स, पुणे.9
फोन नंबर:
9422089659
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: तांबे विशाल विलास
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३९ - धनकवडी - आंबेगांव पठार
जागा:
पत्ता:
29/35, वृंदावन अपार्टमेंट, चैतन्यनगर, धनकवडी, पुणे.43
फोन नंबर:
02024973500/9822559796
ई-मेल आयडी:
माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

Important Contact Information

Swach helpline

108

Hotline Number

01234567

Monitoring and Feedback

18000000

PMC Sanitation Department Officials

0202000000

SWM Officials / Ward Sanitary Inspector

42424242
image