जलद दुवे

WARD OFFICE COMMITTEES

नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: गायकवाड प्रदीप मच्छिंद्र
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२० - ताडीवाला रोड - ससून हॉस्पिटल
जागा:
पत्ता:
13, ताडीवाला रोड, भाजी मार्केट रोड, पुणे.
फोन नंबर:
9922133698
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: कु. हिमालीताई नवनाथ कांबळे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२१ - कोरेगांव पार्क - घोरपडी
जागा:
पत्ता:
भीमनगर, १२४/२८३ , मुंढवा , पुणे ३६.
फोन नंबर:
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: चाँदबी हाजी नदाफ
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२० - ताडीवाला रोड - ससून हॉस्पिटल
जागा:
पत्ता:
सर्वे नं.347, प्रायव्हेट रोड, इनामनगर, पुणे.1
फोन नंबर:
9922953050
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: लता विष्णू धायरकर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२१ - कोरेगांव पार्क - घोरपडी
जागा:
पत्ता:
स.नं.89, धायरकर वस्ती, मुंढवा, पुणे.36
फोन नंबर:
9623696635
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: लताबाई दयाराम राजगुरू
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२० - ताडीवाला रोड - ससून हॉस्पिटल
जागा:
पत्ता:
197, ढोले-पाटील रोड, देवकी नंदन सोसा, फ्लॅट 14
फोन नंबर:
9371145770
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: मंगला प्रकाश मंत्री
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२१ - कोरेगांव पार्क - घोरपडी
जागा:
पत्ता:
फ्लॅट नं.801, बिल्डींग अे, ला क्रेस्टा, स.नं.62/1, सोपानबाग, पुणे.1
फोन नंबर:
9422013337
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अरविंद तुकाराम शिंदे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२० - ताडीवाला रोड - ससून हॉस्पिटल
जागा:
पत्ता:
11, विल्सन गार्डन, पुणे स्टेशन,पुणे
फोन नंबर:
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: उमेश ज्ञानेश्वर गायकवाड
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२१ - कोरेगांव पार्क - घोरपडी
जागा:
पत्ता:
सीएसटी नं.6, सोनाई निवास, मुंढवा, पुणे.36
फोन नंबर:
9850555555
ई-मेल आयडी:
माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

Important Contact Information

Swach helpline

108

Hotline Number

01234567

Monitoring and Feedback

18000000

PMC Sanitation Department Officials

0202000000

SWM Officials / Ward Sanitary Inspector

42424242
image