माहिती व तंत्रज्ञान विभाग

Select Projects

एंटरप्राईज डॅशबोर्ड

कार्यान्वयनासंदर्भातील आणि गरजांचे विश्लेषण करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेत डॅशबोर्ड बसविण्यात आले आहेत.

विश्लेषणात्मक डॅशबोर्डस -

प्रत्यक्ष घेण्यात येत असलेल्या निर्णयाबाबतची सविस्तर माहिती विश्लेषणात्मक डॅशबोर्डवर दिसून येते. यातून पुढील बाबी साध्य होतात -

 1. नागरिकांचे मुद्दे किंवा तक्रारी प्रभावीपणे सोडविण्यासाठी कालावधी निश्चित करणे

 2. मोठ्या प्रमाणातील माहितीतून आवश्यक तेवढी माहिती मिळविणे

 3. व्यवस्थापकीय कार्यक्षमता वाढविण्यासाठीच्या उपक्रमांचे ध्येय निश्चित करण्यासाठी अत्याधुनिक नमुने वापरणे. त्यातून कल आणि संधी ओळखणे.

कार्यान्वयनाचे डॅशबोर्डस - 

निश्चित करण्यात आलेल्या मानांकनानुसार संबंधित क्षेत्र/काम सुरु आहे किंवा नाही याची माहिती कार्यान्वयनाच्या डॅशबोर्डद्वारे प्राप्त होते.

 

खालील आकृती या डॅशबोर्डची कार्यपद्धती दर्शविण्यात आली आहे –

विश्लेषणाचे प्रकार -

डॅशबोर्डशिवाय विश्लेषणाची क्षमता असलेल्या परिमाणांची यादी खालीलप्रमाणे –

 • आर्थिक अहवाल आणि एकत्रीकरण
 • नियोजन आणि विश्लेषण
 • विश्लेषण आणि नमुने (ट्रेण्ड, परिस्थिती आणि समस्या)
 • अंदाज (विश्लेषणाचा अंदाज, अनुकरण)
 • धोक्याचे विश्लेषण (मान्यता, कर्ज आणि उधारी)
 • सर्वसमावेश दृष्टि (नागरिक, कर्मचारी, पुरवठादार, एजन्सी)
 • मेट्रिक्स आणि निर्देशक (सर्वोत्कृष्ट १० कामगिरी)
 • अभिप्रायांचे (भावनांचे) विश्लेषण
 • संख्यात्मक आणि संख्यात्मक नसलेल्या माहितीचे विश्लेषण

डॅशबोर्डवरील निर्देशांक सूचक सूची

 • महानगरपालिकेचे आर्थिक सूचक (विभागनिहाय/वॉर्डनिहाय/प्रकल्पनिहाय)
  • एकूण महसूल संकलन – विशिष्ट तारखेपर्यंतचे संकलन आणि एकत्रित संकलन
  • विभागनिहाय महसूल संकलन – एकूण आणि वर्गीकृत
  • खर्च: प्रमुख बाबी आणि त्यावर झालेला खर्च
  • भांडवली खर्चातील प्रमुख बाबी
  • एकूण अंदाजपत्रक आणि
   • अंदाजपत्रक – अंदाजी
   • अंदाजपत्रक – निविदा
   • अंदाजपत्रक – सुरू असलेली कामे (कामाचे आदेश आणि कामाच्या आदेशांची तारीख)
  • दरडोई उत्पन्न
  • करविरहित महसूल आणि दरडोई उत्पन्नाचे प्रमाण
  • दरडोई मिळकतकर
  • मिळकतकराची व्याप्ती
  • मिळकतकर संकलनाची कामगिरी (लाल/हिरवा/पिवळा बदलता येण्याजोगे इशारे)
  • पाणीपट्टी संकलनाची कामगिरी (लाल/हिरवा/पिवळा बदलता येण्याजोगे इशारे)
  • कार्यकारी गुणोत्तर (खर्च/जमा)
  • महसूलाच्या तुलनेतील वेतनाची टक्केवारी
  • प्रति १००० लोकसंख्येसाठीचा कर्मचारी वर्ग
  • कर्जसेवांचे गुणोत्तर (कर्ज/महसूल)
 • महानगरपालिका सेवा वितरणाचा निदर्शक - पाणी
  • पाणीपुरवठा जोडण्यांची व्याप्ती (शहरातील एकूण घरांशी तुलना करता टक्केवारी)
  • दरदोई पाणीपुरवठ्याचे प्रमाण
  • पाणीपुरवठा जोडण्यांना लावण्यात आलेल्या मीटर्सची व्याप्ती (शहरातील एकूण घरांशी तुलना करता टक्केवारी)
  • महसूल प्राप्त न होणार्‍या पाण्याची व्याप्ती
  • पाणीपुरवठ्यातील सातत्य (प्रतिदिन/प्रतितास सातत्याने होणारा एकूण पाणीपुरवठा)
  • ग्राहकांच्या तक्रारी निवारण करण्याची क्षमता (एका महिन्यात किंवा आठवड्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि निराकरण करण्यात आलेल्या तक्रारींची टक्केवारी)
  • पुरवठा करण्यात आलेल्या पाण्याचा दर्जा
  • पाण्यासंबंधीचे शुल्क संकलन करण्याची कार्यक्षमता (देयके आणि मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक संकलन)
 • महानगरपालिका सेवांच्या वितरणाचे निदर्शक – मल:निस्सारन आणि स्वच्छता
  • शौचालयांची व्याप्ती (एकूण घरांच्या संख्येसोबतची टक्केवारी किंवा दरडोई प्रमाण))
  • गटार व्यवस्थापनासंदर्भाती सेवा (एकूण घरांच्या संख्येसोबतची टक्केवारी))
  • गटारांची संकलन व्यवस्थेची कार्यक्षमता (सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाची क्षमता आणि शहरात निमार्ण होणारे सांडपाणी एकूण सांडपाणी यांचे प्रमाण))
  • प्रक्रिया झालेल्या सांडपाण्याची गुणवत्ता )
  • ग्राहकांच्या तक्रारी निवारण करण्याची क्षमता (एका महिन्यात किंवा आठवड्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि निराकरण करण्यात आलेल्या तक्रारींची टक्केवारी)
 • महानगरपालिका सेवांच्या वितरणाचे निदर्शक – घनकचरा व्यवस्थापन
  • घरगुती स्तरावर घनकचरा व्यवस्थापन करण्याची व्याप्ती (एकूण घरांच्या तुलनेतील टक्केवारी)
  • महानगरपालिकेच्या घनकचरा संकलनाची क्षमता (मोजमाप निश्चित करण्याची गरज)
  • महानगरपालिकेच्या घनकचरा संकलनाची व्याप्ती (मोजमाप निश्चित करण्याची गरज)
  • महानगरपालिकेच्या घनकचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याची व्याप्ती (मोजमाप निश्चित करण्याची गरज)
  • वैज्ञानिक घनकचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याची व्याप्ती (मोजमाप निश्चित करण्याची गरज)
  • ग्राहकांच्या तक्रारी निवारण करण्याची क्षमता (एका महिन्यात किंवा आठवड्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारी आणि निराकरण करण्यात आलेल्या तक्रारींची टक्केवारी)
 • महानगरपालिकेच्या सेवा वितरणाचे निदर्शक: वाहत्या पाण्याचा निचरा
  • वाहत्या पाण्याचा निचरा करण्याची क्षमता (शहरातील सांडपाणी वाहून नेणारे एकूण किलोमीटर आणि प्रती चौ.कि.मी. मध्ये असलेल्या सांडपाण्याच्या लाईन्स)
  • एका महिन्यात पाणी तुंबणे/पूराच्या अवस्थेचे प्रकार
 • महानगरपालिकेच्या सेवा वितरणाचे निदर्शक: वाहत्या पाण्याचा निचरा
  • दरडोई रस्त्यांची लांबी
  • पृष्ठभागावरील रस्त्यांचे प्रमाण
  • ओ अॅण्ड एम प्रति किलोमीटर रस्ते
 • महानगरपालिकेच्या सेवा वितरणाचे निदर्शक: तक्रार निवारण
  • एकूण तक्रारी (आपले सरकार + तक्रार निवारणाचे पोर्टल)
  • प्रलंबित तक्रारी – आपले सरकार
  • प्रलंबित तक्रारी – तक्रार निवारण पोर्टल
  • निवारण केलेल्या तक्रारी – आपले सरकार
  • निवारण केलेल्या तक्रारी – तक्रार निवारण डॅशबोर्ड
  • नागरिक समाधान तक्ता
  • एकूण नागरिक अभिप्राय
  • ६० दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या तक्रार (आपले सरकार + तक्रार निवारण डॅशबोर्ड)
  • ३० दिवसांपेक्षा अधिक मात्र ६० दिवसांपेक्षा कमी काळापासून प्रलंबित असलेल्या तक्रारी
  • १५ दिवसांपेक्षा अधिक मात्र ३० दिवसांपेक्षा कमी काळापासून प्रलंबित असलेल्या तक्रारी
  • तक्रारींचे वेळेत निवारण
  • वेळेनंतर तक्रारींचे निवारण

 • महानगरपालिकेच्या सेवा वितरणाचे निदर्शक: तक्रार निवारण – आस्थापना विभाग
  • भाडेतत्वावर दिलेल्या मालमत्तांची संख्या
  • वितरित केलेल्या मालमत्तांची संख्या
  • दरमहा / वार्षिक भाडे संकलन
  • भाडे संकलनाची कार्यक्षमता (देयके आणि संकलति रक्कम)
  • अर्थसंकल्पानुसार संकलित करण्यात आलेले भाडे विरुद्ध प्रत्यक्ष भाडे संकलन