Quick Links

Overview & Functioning

DEPARTMENT INFORMATION

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. मंगेश दिघे

पदनाम: पर्यावरण संवर्धन अधिकारी

ई-मेल आयडी: indradhanushya@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931771

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्रीमती. अश्विनी यादव

पदनाम: प्राणीसंग्रहालय शैक्षणिक अधिकारी

ई-मेल आयडी: indradhanushya@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931832

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: इंद्रधनुष पर्यावरण शिक्षण आणि नागरिकत्व केंद्र, पुणे महानगरपालिका सचिन तेंडुलकर जॉगिंग ट्रॅकसमोर, म्हात्रे पुलाजवळ, राजेंद्र नगर, पुणे - 411030.

दूरध्वनी क्रमांक: +91 9689931771

ई-मेल आयडी: indradhanushya@punecorporation.org

image