उद्यान अधिकाऱ्यांची यादी


 

 

अ.क्र.

क्षेत्रिय कार्यालय

नाव आणि पद

मोबाईल क्रमांक

उपायुक्त कार्यालय -1 श्री. राजेंद्र क्षीरसागर (फलोत्पादन अधिक्षक)  मोबाईल क्रमांक- 9689930014

1.

घोले रोड

  श्री.धनंजय सोनुने (फलोत्पादन मिस्त्री)

8308841522

2.

औंध रोड

 श्री. रविंद्र कांबळे (फलोत्पादन मिस्त्री)  

8308841522

3.

वारजे- कर्वेनगर

 श्री. अनिल साबळे ( फलोत्पादन मिस्त्री)

8308841517

4.

 कोथरुड

श्री. विलास आटोले (फलोत्पादन मिस्त्री)

8308841526

उपायुक्त कार्यालय-  2 सौ. स्नेहल हरपळे (फलोत्पादन अधिक्षक) मोबाईल क्रमांक- 9689930024

1.

ढोले पाटील रोड

श्री. रमेश साळुंके (फलोत्पादन मिस्त्री)

8308841529

2.

संगमवाडी

 श्री. राजेंद्र कळसकर (फलोत्पादन मिस्त्री)

8308841519

3.

नगर रोड (वडगाव शेरी)

 श्री. ज्ञानोबा बलवडकर (फलोत्पादन मिस्त्री) 

8308841514

उपायुक्त कार्यालय -3 श्री. सुभाष पारठे (फलोत्पादन अधिक्षक) मोबाईल क्रमांक- 9689930018

1.

टिळक रोड

श्री. कडुबा निकाळजे (फलोत्पादन मिस्त्री) 

8308841528

2.

भवानी पेठ

श्री. विजय नेवासे (फलोत्पादन मिस्त्री)  

  9689926690

3.

कसबा पेठ

श्री. विलास ढोबळे (फलोत्पादन मिस्त्री)

8308841527

4.

सहकार नगर

श्री. सर्जेराव काळे (फलोत्पादन मिस्त्री) 

8308841513

उपायुक्त कार्यालय -4 श्री. रत्नाकर करडे (फलोत्पादन अधिक्षक) मोबाईल क्रमांक- 9689937523

1.

हडपसर

श्री. बाळासाहेब चव्हाण (फलोत्पादन मिस्त्री)

8308841523

2.

बिबवेवाडी

श्री. अजय भिसे (फलोत्पादन मिस्त्री) 

8308841530

3.

कोंढवा- वानवडी

 

 श्री. भारत गायकवाड (फलोत्पादन मिस्त्री) 

8308841516

4.

धनकवडी आणि राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय

श्री. बाळासाहेब डोळस (फलोत्पादन मिस्त्री) 

8308841512

 उद्यान विभागाचे प्रशासकीय कामकाज- सौ. श्रुती नाझीरकर ( फलोत्पादन अधिक्षक) मोबाईल क्रमांक- 9689937553

1.

  वृक्ष प्राधिकरण प्रशासकीय कामकाज

 श्री. राजेश चिवे (फलोत्पादन मिस्त्री) 

8308841520

2.

उद्यान विभाग व नर्सरीचे प्रशासकीय कामकाज

श्री. प्रकाश पंडीत (फलोत्पादन मिस्त्री) 

8308841524

 

अभियांत्रिकी विभाग
श्री. अशोक घोरपडे
मुख्य उद्यान अधिक्षक
मोबाईल क्रमांक- 9689931960

 

   

क्र.

क्षेत्रिय कार्यालय

कनिष्ठ अभियंता

उप अभियंता

1.

औंध

सुरेंद्र करपे 

(9922000910)

 

 

जयंत वाघ

9689931195

2.

घोले रोड

जयंत पवार
(9689931139)

3.

वारजे- कर्वेनगर

सुनिल भोंगले 

(9689931851)

4.

कोथरुड

सुनिल भोंगले 

(9689931851)

5.

संगमवाडी

विक्रांत रासकर 

(8805711686)

6.

नगर रोड, वडगाव शेरी

विक्रांत रासकर 

(8805711686)

7.

ढोले पाटील

अमोल रुद्राके 

(9762527955)

8.

बिबवेवाडी

स्नेहल सोनवणे 

(9689931805)

योगेंद्र सोनवणे 
(9689932238)

प्रविण शिंदे

(9146037299)

 

संदीप रनावरे

(9689931990)

9.

सहकारनगर

योगेंद्र सोनवणे

(9689932238)

योगेंद्र सोनवणे

(9689932238)

10.

टिळक रोड

संदीप रनावरे

(9689931990)

संदीप रनावरे

(9689931990)

11.

भवानी पेठ

प्रशांत मोरे

(9689931072)

संदीप रनावरे

(9689931990)

12.

कसबा पेठ विश्रामबागवाडा

प्रशांत मोरे

(9689931869)

संदीप रनावरे

(9689931990)

13.

कोंढवा वानवडी

स्नेहल सोनवणे 

(9689931805)

प्रविण शिंदे

(9146037299)

प्रविण शिंदे

(9146037299)

14.

हडपसर

प्रविण शिंदे

(9146037299)

प्रविण शिंदे

(9146037299)

15.

धनकवडी

योगेंद्र सोनवणे

(9689932238)

योगेंद्र सोनवणे

(9689932238)

 

 

अभियांत्रिकी विभाग
श्री. अशोक घोरपडे
मुख्य उद्यान अधिक्षक
मोबाईल क्रमांक- 9689931960

 

क्र.

विभाग क्रमांक

कनिष्ठ अभियंता

उप अभियंता 

1.

उपायुक्त विभाग  1 आणि 3 अंतर्गत सर्व उद्याने  

अभिजीत साठे

(9689931448)

 

प्रकाश कोल्हापूरकर 

9689931319

2.

उपायुक्त विभाग  2 आणि 4 अंतर्गत सर्व उद्याने  

सागर कांबळे

(9689931174)