उद्यान स्वच्छता सप्ताह

उद्यान स्वच्छता सप्ताह

भारतातील सर्व शहरांमधील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे यासाठी केंद्र शासनाने `स्वच्छ भारत अभियान' संपूर्ण देशामध्ये राबविलेले आहे.

पुणे महानगरपालिकेच्या उद्यान विभागामार्फत `स्वच्छ भारत अभियान २०२०' अंतर्गत `उद्यान स्वच्छता सप्ताह' दिनांक २४ जून ते २९ जून २०१९ दरम्यान साजरा करण्यात येणार आहे. यामध्ये परिमंडळ क्रमांक १ ते ५ मधील एकूण ६० उद्यानांमध्ये हा स्वच्छता सप्ताह साजरा होणार आहे. या कार्यक्रमात उद्यान विभाग, आरोग्य विभाग, घनकचरा विभाग, स्थानिक नागरिक, हास्य क्लब, स्वयंसेवी संस्था, शाळा, कॉलेज तसेच लोक प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. नागरिकांना स्वच्छतेबाबतची जाणीव होणे व कच-याचे वर्गीकरण होणे याबद्दल माहिती देण्यात येणार आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या विविध उद्यानांमध्ये `उद्यान स्वच्छता सप्ताह' साजरा करण्यात येणार आहे. या अभियानात जास्तीत जास्त नागरिक, स्वयंसेवी संस्था, शाळा, कॉलेज यांनी सहभागी होऊन हातभार लावावा, ही विनंती.

शहरातील विविध परिसरातील  उद्यानातील`उद्यान स्वच्छता सप्ताह' कार्यक्रम पत्रिका खालीलप्रमाणे