जलद दुवे

Overview & Functioning

नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: आल्हाट प्राची आशीष
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२६ - महंम्मदवाडी - कौसर बाग
जागा:
पत्ता:
विठ्ठल स्मृती निवास, महम्मदवाडी, पुणे.60
फोन नंबर:
9850709596/ 9921400000
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: योगेश दत्तात्रय ससाणे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२३ - हडपसर गांवठाण - सातववाडी
जागा:
पत्ता:
स.नं.311/9, सूर्यमुखी मंदिराजवळ, ससाणेनगर, हडपसर, पुणे.28
फोन नंबर:
9922939677/9822007717
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: मा. चेतन तुपे (नगरसेवक /आमदार )
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२२ - मुंढवा - मगरपट्टा सिटी
जागा:
पत्ता:
147, Magarpatta, Hadapsar, Pune
फोन नंबर:
9890055000
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: भानगिरे प्रमोद उर्फ नाना वसंत
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२६ - महंम्मदवाडी - कौसर बाग
जागा:
पत्ता:
आई निवास, निअर भैरवनाथ मंदिर, महंमदवाडी, पुणे.60
फोन नंबर:
8888882882
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: वैशाली सुनिल बनकर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२३ - हडपसर गांवठाण - सातववाडी
जागा:
पत्ता:
स.नं.13, सातववाडी, हडपसर, पुणे.28
फोन नंबर:
9689932350
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: हेमलता निलेश मगर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२२ - मुंढवा - मगरपट्टा सिटी
जागा:
पत्ता:
लबुरनम पार्क, डी-102, मगरपट्टा सिटी, हडपसर, पुणे.
फोन नंबर:
9823109003
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: उルवला सुभाष जंगले
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२३ - हडपसर गांवठाण - सातववाडी
जागा:
पत्ता:
स.नं,38-ए, कॉलनी नं.6, काळेबोराटे नगर, हडपसर, पुणे.28
फोन नंबर:
9922732424
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: मा. सौ . पूजा कोद्रे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२२ - मुंढवा - मगरपट्टा सिटी
जागा:
पत्ता:
फोन नंबर:
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: लोणकर नंदा नारायण
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२६ - महंम्मदवाडी - कौसर बाग
जागा:
पत्ता:
65, डी, अनुस्मृती, कोंढवा खुर्द,पुणे.48
फोन नंबर:
02026831010/9881224422
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: मारूती शिवाजी तुपे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२३ - हडपसर गांवठाण - सातववाडी
जागा:
पत्ता:
98, गणेश मंदिर चौक, मगर आळी, हडपसर, पुणे.28
फोन नंबर:
9371002728
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: सुनिल जयवंत गायकवाड
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२२ - मुंढवा - मगरपट्टा सिटी
जागा:
पत्ता:
227, सोनाई निवास, अजिंक्य चौक, मुंढवा, पुणे.36
फोन नंबर:
9689932346/9689932347/8806216396
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: संजय ( तात्या ) गुलाब घुले
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
२६ - महंम्मदवाडी - कौसर बाग
जागा:
पत्ता:
स.नं.10, ज्ञाती चौक, महम्मदवाडी, हडपसर, पुणे
फोन नंबर:
9850047872
ई-मेल आयडी:
माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

Important Contact Information

Swach helpline

108

Hotline Number

01234567

Monitoring and Feedback

18000000

PMC Sanitation Department Officials

0202000000

SWM Officials / Ward Sanitary Inspector

42424242
image