पथ विभाग

Select PROJECTS & INITIATIVES

हनुमान नगर, प्रभाग क्रमांक- 25 ब

प्रभाग क्रमांक 25 बमधील हनुमान नगर, गोलंदाज चौक ते मारुती मंदीर, साईबाबा मंदीर ते संगण्णा मित्र मंडळ आणि मांजळकर चौक ते बाबा हॉस्पिटल आणि इतर रस्त्यांचे मजबूतीकरण

 
प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च : 3.19 कोटी रुपये
रस्त्यांची एकुण लांबी : 1189 मीटर
पेव्हमेंटची सरासरी रुंदी- 6 ते 9 मीटर
अॅट-ग्रेडची सरासरी रुंदी- 1.0 to 1.5 मीटर (दोन्ही बाजूंनी)
 
 
मुख्य आराखडा
 

 

काम सुरु होण्यापुर्वीचे दृश्य

 

 

काम पुर्ण झाल्यानंतरचे दृश्य

 

 

कोर टेस्ट आणि बेन्केलमन बीम डिफ्लेक्शन टेस्ट