पुणे मनपा मराठी भाषा संवर्धन समितीअंतर्गत भव्य ग्रंथ प्रदर्शन