पुणे महानगरपालिका आयोजित संभाजी उद्यानातील फुले, फळे आणि भाज्यांचे प्रदर्शन