प्रभाग क्र. ३१ मधील महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था मुख्य चौकातील उड्डाणपूल