पीएमसी केअर 2.0, एंटरप्राईज जीआयएस, ई-लर्निंग प्रकल्पांचे उद्घाटन