भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त पुणे शहरातील विविध क्षेत्रातील नामवंत व्यक्तींचा सत्कार