राजीव गांधी प्राणीसंग्रहालयातील चार बछड्यांचा नामकरण सोहळा