महामाता रमामाई आंबेडकर जयंती निमित्त त्यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण!