नवीन विस्तारित इमारतीमधील नगरसचिव कार्यालयाचे उदघाटन मा.महापौर मुक्ता टिळक यांच्या शुभहस्ते