पाषाण येथील तलावाच्या सुशोभीकरणाचा शुभारंभ मा.महापौर मुक्ता टिळक यांच्या शुभहस्ते