क्रीडाइ आणि मराठी बांधकाम व्यावसायिक यांच्या अध्यक्षतेखाली अध्यक्ष माननीय शहर अभियंता आणि पीएमए टीम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक