पंडित जवाहालाल नेहरू हॉल येथे २७-१०-२०१८ आणि २८-१०-२०१८ रोजी मेळावा-२