पुणे महानगरपालिका - लुल्लानगर चौक येथील उड्डाणपुलाचा लोकार्पण सोहळा