जागतिक पर्यावरण दिनाच्या पार्श्वभूमीवर पुंणे महानगरपालिका राबवित असलेल्या 'पर्यावरण सप्ताह'