प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मा.महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्या हस्ते विविध संगणक प्रणालींचे उद्घाटन