पुणे महानगरपालिका - पुणे महापौर चषक बॉक्सिंग स्पर्धा २०१९ - २०