पुणे महानगरपालिका मार्फत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत दि. 24.10.2020 रोजी काढण्यात आलेल्या ऑनलाईन सोडतीद्वारे वाटप कार्यक्रम