पुणे महानगरपालिका अंतर्गत कार्यरत असणारे कर्मचारी व त्यांचे नातेवाईक यांचे लसीकरण करण्याची मोहीम