पुणे महानगरपालिकेमार्फत कोविड -१९ बाधित लहान मुलांसाठी येरवडा येथील राजीव गांधी रुग्णालयात सी.एस.आर अंतर्गत यार्दी सॉफ्टवेअर संस्थेद्वारे मदत !