पुणे महानगरपालिकेमार्फत कोल्हापूरच्या विविध गावात पाठवण्यात आलेल्या सफाई कर्मचारी पथकाचे ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थ यांच्याकडून कौतुक !