ONLINE FOOTPRINTS

OVERVIEW & FUNCTIONING

पुणे शहरात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासह अन्य अनेक क्षेत्रांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. वाढत्या शहराला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सक्षम नागरी सुविधा पुरविणे आवश्यक असते. पुणे महानगरपालिकेचा माहिती तंत्रज्ञान विभाग यासाठी प्रभावीपणे काम करत आहे. या विभागामार्फत नागरिकांना सेवा वितरित करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या वर्तमान प्रक्रियांचे सुलभीकरण, त्रुटींचे निराकरण आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी अवलंब करून कमीत कमी मानवी हस्तक्षेप असलेल्या संगणक-मोबाईल-तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित करण्यात येतात. त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करणे, आवश्यक ते नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणे, सेवांचे वितरण करणा-या अधिकारी-कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षित करण्याचे काम विभागामार्फत करण्यात येते. यामुळे सेवांच्या लाभार्थ्यांना पारदर्शक, गतिमान सेवा उपलब्ध होतात. विविध प्रकारच्या योजनांच्या लाभाचे थेट हस्तांतरण, ऑनलाईन करसंकलन, ऑनलाईन जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र आदी प्रकारच्या सुविधांसह अशा अनेक सुविधांचा त्यामध्ये समावेश आहे.

नागरिकांना महानगरपालिकेशी सुलभपणे संवाद साधता यावा, यासाठी PMC CARE प्रकल्पांतर्गत सहज आणि सोपी माध्यमेही उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. याद्वारे नागरिक सेवेसंदर्भातील सूचना आणि तक्रारी  महानगरपालिकेपर्यंत पोहोचवितात. त्यांची विहित कालावधीत दखलही घेतली जाते. याशिवाय नागरिकांना महानगरपालिकेच्या  विविध योजना, उपक्रमांची माहिती सहजपणे उपलब्ध व्हावी यासाठी पुणे महानगरपालिकेचे सोशल मिडियावरही अस्तित्व निर्माण करण्यात आले आहे. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागात सोशल मिडिया कक्ष कार्यान्वित आहे.

विभागातील अनेक प्रकल्पांना विविध पुरस्कारही प्राप्त झाले आहेत.

 

KEY PROJECTS
POLICY AND GUIDELINES
DASHBOARDS
KEY SERVICES
ABOUT US

पुणे शहरात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासह अन्य अनेक क्षेत्रांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. वाढत्या शहराला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून सक्षम नागरी सुविधा पुरविणे आवश्यक असते. पुणे महानगरपालिकेचा माहिती तंत्रज्ञान विभाग यासाठी प्रभावीपणे काम करत आहे. या विभागामार्फत नागरिकांना सेवा वितरित करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या वर्तमान प्रक्रियांचे सुलभीकरण, त्रुटींचे निराकरण आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी अवलंब करून कमीत कमी मानवी हस्तक्षेप असलेल्या संगणक-मोबाईल-तंत्रज्ञान प्रणाली विकसित करण्यात येतात. त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून त्यांची देखभाल-दुरुस्ती करणे, आवश्यक ते नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारणे, सेवांचे वितरण करणा-या अधिकारी-कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षित करण्याचे काम विभागामार्फत करण्यात येते. यामुळे सेवांच्या लाभार्थ्यांना पारदर्शक, गतिमान सेवा उपलब्ध होतात. विविध प्रकारच्या योजनांच्या लाभाचे थेट हस्तांतरण, ऑनलाईन करसंकलन, ऑनलाईन जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र आदी प्रकारच्या सुविधांसह अशा अनेक सुविधांचा त्यामध्ये समावेश आहे.

नागरिकांना महानगरपालिकेशी सुलभपणे संवाद साधता यावा, यासाठी PMC CARE प्रकल्पांतर्गत सहज आणि सोपी माध्यमेही उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. याद्वारे नागरिक सेवेसंदर्भातील सूचना आणि तक्रारी  महानगरपालिकेपर्यंत पोहोचवितात. त्यांची विहित कालावधीत दखलही घेतली जाते. याशिवाय नागरिकांना महानगरपालिकेच्या  विविध योजना, उपक्रमांची माहिती सहजपणे उपलब्ध व्हावी यासाठी पुणे महानगरपालिकेचे सोशल मिडियावरही अस्तित्व निर्माण करण्यात आले आहे. त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागात सोशल मिडिया कक्ष कार्यान्वित आहे.

विभागातील अनेक प्रकल्पांना विविध पुरस्कारही प्राप्त झाले आहेत.

 

PARTNERSHIPS & INITIATIVES

DEPARTMENT INFORMATION

खाते प्रमुख

खाते प्रमुखाचे नाव: श्री. राहुल जगताप

पदनाम: माहिती व तंत्रज्ञान प्रमुख

ई-मेल आयडी: rjagtap@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689931042

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्रीमती. भावना चौधरी

पदनाम: संगणक प्रोग्रॅमर

ई-मेल आयडी: bhavana.chaudhari@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 25506603

आईटी नोडल ऑफिसर

नोडल ऑफिसरच नाव: श्री. अजय उमंदे

पदनाम: संगणक ऑपरेटर

ई-मेल आयडी: ajay.umande@punecorporation.org

मोबाइल क्रमांक: +91 9689934337

विभागाची माहिती

विभाग पत्ता: दुसरा मजला, सावरकर भवन, बालगंधर्व रंगमंदिराजवळ, कॉंग्रेस भवन रस्ता, शिवाजीनगर, पुणे ४११ ००५

दूरध्वनी क्रमांक: +91 2025506609

ई-मेल आयडी: itsupport@punecorporation.org

image