GARDENS IN PUNE

Select GARDENS IN PUNE

कर्वेनगर क्षेत्रिय कार्यालय

अ.क्र

उद्यानाचे नाव

ठिकाण

वेळ

  1.  

ज्ञानेश्वरी  उद्यान

स. नं. ७७, आदित्य गार्डन

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

  1.  

कै. श्रीमती गंगाबाई धुमाळ बालोद्यान व विरंगुळा केंद्र

ईशान नगरी, वारजे, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

  1.  

वारजे  उड्डाणपूल खालील  उद्यान

वारजे, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

  1.  

ह.भ.प.कै.तुकाराम सगाजी जावळकर क्रिडा संकुल

जावळकर नगर,जुना जकात नाका,वारजे,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

  1.  

मातोश्री  कै. धोंडाबाई रामभाऊ भालेकर  उद्यान

कर्वेनगर, जुना जकातनाका

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

  1.  

कै. पृथक बराटे  उद्यान

वारजे उड्डान पुलाखालील  उद्यान ,वारजे, पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

  1.  

शहीद मेजर प्रदीप ताथवडे  उद्यान

कर्वे नगर ,पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.३०

  1.  

डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी  उद्यान

पटवर्धन बाग, पुणे

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

  1.  

सहकार  उद्यान

दिनानाथ मंगेशकर रुग्णा

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००

  1.  

श्री संत ज्ञानेश्वर  उद्यान

स.नं.37, एरंडवणा,पुणे.

स. ६.०० ते १०.००

सायं. ४.०० ते ८.००