जलद दुवे

Overview & Functioning

नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: जगताप वीरसेन बापू
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
४१ - कोंढवा बुद्रुक - येवलेवाडी
जागा:
पत्ता:
स.नं.12, डॉ.आंबेडकरनगर, लेन नं.2 कोंढवा, पुणे.48
फोन नंबर:
9922690747
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: दत्तात्रय बबनराव धनकवडे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३८ - राजीव गांधी उान - बालाजीनगर
जागा:
पत्ता:
1, मातोश्री समर्थनगर, धनकवडी, पुणे.43
फोन नंबर:
02024370889/9422035378
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: ठोसर संगीता राजेंद्र
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
४१ - कोंढवा बुद्रुक - येवलेवाडी
जागा:
पत्ता:
फ्लॅट नं.6, श्रुती अपार्टमेंट, स.नं.11/2,कोंढवा बुद्रुक, पुणे.48
फोन नंबर:
9822300207/9922097222
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: भोसले राणी रायबा
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३८ - राजीव गांधी उान - बालाजीनगर
जागा:
पत्ता:
4अ, राजगड अपार्टमेंट, बालाजीनगर, धनकवडी, पुणे.43
फोन नंबर:
9922555561
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: कामठे वृषाली सुनील
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
४१ - कोंढवा बुद्रुक - येवलेवाडी
जागा:
पत्ता:
सूर्योदय बिल्डिंग, कोंढवा बुद्रुक गावठाण, पुणे.48
फोन नंबर:
9657080709/8482829000
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: कदम मनिषाताई राजाभाऊ
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३८ - राजीव गांधी उान - बालाजीनगर
जागा:
पत्ता:
कृष्णा पार्क, स.नं.22/23, माऊली गार्डनजवळ, पुणे.46
फोन नंबर:
9422037997
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: टिळेकर रंजना कुंडलिक
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
४१ - कोंढवा बुद्रुक - येवलेवाडी
जागा:
पत्ता:
श्रध्दा निवास, शिवाजी चौक, कोंढवा बुद्रुक, पुणे.48
फोन नंबर:
9850666321
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: प्रकाश विठ्ठलराव कदम
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
३८ - राजीव गांधी उान - बालाजीनगर
जागा:
पत्ता:
स.नं.24/6, शिवगोरक्ष बंगलो, कात्रज पुणे.46
फोन नंबर:
9822089975/9764782727
ई-मेल आयडी:
माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

Important Contact Information

Swach helpline

108

Hotline Number

01234567

Monitoring and Feedback

18000000

PMC Sanitation Department Officials

0202000000

SWM Officials / Ward Sanitary Inspector

42424242
image