वारसा व्यवस्थापन विभाग

Select DEPARTMENT INITIATIVES

कोरेगाव पार्क 

शहरातील दक्षिण मुख्य रस्त्यापाशी असलेल्या पूलाखालील मोकळ्या जागेत संग्रहालय विकसित करण्यात आले आहे. या संग्रहालयात ब्रिटीश काळात पुणे शहराच्या पुर्वेकडे विकसित झालेल्या मॉडेल्स आणि पॅनल्सचे प्रदर्शन मांडण्यात आले आहे.