जलद दुवे

Overview & Functioning

नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: किरण दगडे पाटील
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१० - बावधन - कोथरुड डेपो
जागा:
पत्ता:
फ्लॅट नं.203, मोकाटे टॉवर, मोकाटे नगर, डावी भुसारी कॉलनी, कोथरूड, पुणे.38
फोन नंबर:
9890302081
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: हर्षाली दिनेश माथवड
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१२ - मयुर कॉलनी - डहाणूकर कॉलनी
जागा:
पत्ता:
स.नं.88, प्लॉट नं.29, माथवड बिल्डिंग, कोथरूड, पुणे.38
फोन नंबर:
9762162239
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: दीपक मानकर
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
११ - रामबाग कॉलनी - शिवतीर्थ नगर
जागा:
पत्ता:
567, कमल सुधा अपार्टमेंट, नारायण पेठ, पुणे.30
फोन नंबर:
02024455743/9527272727
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: वासंती नवनाथ जाधव
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१२ - मयुर कॉलनी - डहाणूकर कॉलनी
जागा:
पत्ता:
88/2+3,वृंदावन कॉलनी, आझादवाडी, कोथरूड, पुणे.38
फोन नंबर:
8308197179
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: मारणे छाया अजय
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
११ - रामबाग कॉलनी - शिवतीर्थ नगर
जागा:
पत्ता:
स.नं.44, हनुमाननगर, विठ्ठल रूक्मिणी मंदिर, पुणे.38
फोन नंबर:
9823478488
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: प्रभुणे श्रध्दा अशोक
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१० - बावधन - कोथरुड डेपो
जागा:
पत्ता:
फ्लॅट नं.8, प्रथमा को-ऑप. सोसा, 38,लोकमान्य कॉलनी, पुणे.38
फोन नंबर:
9922715850
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: वरपे अल्पना गणेश
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१० - बावधन - कोथरुड डेपो
जागा:
पत्ता:
बी-4/14,धनलक्ष्मी पार्क, उजवी भुसारी कॉलनी, कोथरूड, पुणे.38
फोन नंबर:
9850548885
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: मुरलीधर मोहोळ
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१२ - मयुर कॉलनी - डहाणूकर कॉलनी
जागा:
पत्ता:
स.नं.123/ए, रामकृपा अपार्टमेंट, रामबाग कॉलनी, पुणे.38
फोन नंबर:
8888349498/9890070005
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: मराठे वैशाली राजेंद्र
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
११ - रामबाग कॉलनी - शिवतीर्थ नगर
जागा:
पत्ता:
स.नं.120, जय भवानीनगर, चाळ नं.6/ब, पौड रोड, कोथरूड, पुणे.38
फोन नंबर:
8007966017/9421003733
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: सुतार पृथ्वीराज शशिकांत
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१२ - मयुर कॉलनी - डहाणूकर कॉलनी
जागा:
पत्ता:
शिवतीर्थ, माधवबाग सोसायटी, शिवतीर्थनगर, कोथरूड, पुणे.38
फोन नंबर:
02025441250/02025438396/02025392007
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: अ‍ॅड.कदम रामचंद्र उर्फ चंदूशेठ आत्माराम
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
११ - रामबाग कॉलनी - शिवतीर्थ नगर
जागा:
पत्ता:
जिजाई बंगला, भारतीनगर, भाग-2, पौड रोड, कोथरूड, पुणे.38
फोन नंबर:
98224455555
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: दिलीप वेडे पाटील
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
१० - बावधन - कोथरुड डेपो
जागा:
पत्ता:
पाटील पॅलेस, स.नं.2/1, एनडीए पाषाण रोड, बावधन खुर्द, पुणे.21
फोन नंबर:
9822096633
ई-मेल आयडी:
माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

Important Contact Information

Swach helpline

108

Hotline Number

01234567

Monitoring and Feedback

18000000

PMC Sanitation Department Officials

0202000000

SWM Officials / Ward Sanitary Inspector

42424242
image