LBT March 2020

महिना: 
मार्च, 2020
महिन्याच्या सुरुवातीस मागील शिल्लक प्रकरणे/ अर्ज: 
14
अहवालाच्या महिन्यात दाखल प्रकरणे: 
226
एकूण (रकाना ३+४): 
240
अहवाल्याच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या: 
228
शिल्लक (प्रलंबित प्रकरणांची) संख्या: 
12
एक महिन्यातील: 
9
तीन महिन्यातील: 
3
दोन महिन्यातील: 
0
तीन महिन्या पेक्षा जास्त: 
0

विभागाचे नाव निवडा:

प्रतिक्रिया

lbt