जलद दुवे

Overview & Functioning

नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: सुनिता गलांडे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०५ - वडगांवशेरी - कल्याणीनगर
जागा:
पत्ता:
सर्व्हे नं.21/1, सैनिकवाडी, वडगावशेरी, पुणे.14
फोन नंबर:
9922655894
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: भंडारे राहूल कोंडीराम
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०३ - विमाननगर - सोमनाथ नगर
जागा:
पत्ता:
रामवाडी, पुणे.14
फोन नंबर:
9763073444
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: जाधव भैय्यासाहेब तुकाराम
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०४ - खराडी - चंदननगर
जागा:
पत्ता:
सर्व्हे नं.50, वडगावशेरी, पुणे.14
फोन नंबर:
7387821361
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: शितल ज्ञानेश्वर शिंदे
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०५ - वडगांवशेरी - कल्याणीनगर
जागा:
पत्ता:
सर्व्हे नं.2, महावीरनगर, वडगावशेरी, पुणे.14
फोन नंबर:
9689935812
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: पठारे सुमन बाळासाहेब
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०४ - खराडी - चंदननगर
जागा:
पत्ता:
खराडी गांव, खराडी, पुणे.14
फोन नंबर:
9850412819/9689935680
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: गलांडे - खोसे श्वेता
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०३ - विमाननगर - सोमनाथ नगर
जागा:
पत्ता:
सर्व्हे नं.34/1, सोपाननगर, वडगावशेरी, पुणे.14
फोन नंबर:
9922921222/8087632164
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: मुळीक योगेश तुकाराम
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०५ - वडगांवशेरी - कल्याणीनगर
जागा:
पत्ता:
सर्व्हे नं.13, वडगावशेरी, पुणे.
फोन नंबर:
9890455555
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: पठारे संजिला बापूसाहेब
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०४ - खराडी - चंदननगर
जागा:
पत्ता:
सर्व्हे नं.9, तुकारामनगर, खराडी, पुणे.14
फोन नंबर:
9822006300
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: जगताप मुक्ता अर्जुन
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०३ - विमाननगर - सोमनाथ नगर
जागा:
पत्ता:
फ्लॅट नं.302-ए विंग, लुंकड, विमाननगर, पुणे.14
फोन नंबर:
9822077774
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: पठारे महेंद्र पंढरीनाथ
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०४ - खराडी - चंदननगर
जागा:
पत्ता:
सर्व्हे नं.49/2, खराडी, पुणे.14
फोन नंबर:
9850550777
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: कर्णे(गुरूजी) बापूराव गंगाराम
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०३ - विमाननगर - सोमनाथ नगर
जागा:
पत्ता:
सर्व्हे नं.103, गांधीनगर, येरवडा, पुणे.6
फोन नंबर:
9823802598
ई-मेल आयडी:
नगरसेवक छायाचित्र:
नगरसेवकाचे नाव: जर्‍हड संदिप नामदेव
समितीचे नाव:
मुख्य सभा
प्रभागाचे नाव:
०५ - वडगांवशेरी - कल्याणीनगर
जागा:
पत्ता:
सर्व्हे नं.3, वडगावशेरी, पुणे
फोन नंबर:
9175055555
ई-मेल आयडी:
माहिती लवकरच उपलब्ध करून देण्यात येईल.

Important Contact Information

Swach helpline

108

Hotline Number

01234567

Monitoring and Feedback

18000000

PMC Sanitation Department Officials

0202000000

SWM Officials / Ward Sanitary Inspector

42424242
image