OVERVIEW & FUNCTIONING

Select Sub Departments

राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम

शिशु, मुले आणि गर्भवती महिलांसाठी राष्ट्रीय लसीकरण वेळापत्रक (एनआयएस) -

लसीकरण

केव्हा द्यावी?

गर्भवती महिलांसाठी

टीटी-१

गर्भधारणेच्या सुरुवातीला

टीटी-२

टीटी-१ घेतल्यानंतर चार आठवड्यांनी *

टीटी-बूस्टर

गेल्या तीन वर्षात गर्भधारणेदरम्यान २ टीटी डोस घेतले असतील तर ही लस घ्यावी*

शिशुंसाठी

बीसीजी

जन्म झाल्यावर लगेच किंवा वर्षभराच्या आत

हेपॅटिटीस

जन्म झाल्यावर लगेच किंवा २४ तासाच्या आत

ओपीव्ही-ओ

जन्म झाल्यावर लगेच किंवा पुढील १५ तासांच्या आत

ओपीव्ही 1,2 3

सहा, दहा आणि १४ व्या आठवड्यात

डीटीपी 1,2 3

सहा, दहा आणि १४ व्या आठवड्यात

हेपॅटीटीस B 1,2 3****

सहा, दहा आणि १४ व्या आठवड्यात

गोवर

नऊ महिने पुर्ण झाल्यानंतर किंवा १२ महिने झाल्यावर .

(यादरम्यान नाही दिले तर पाच वर्ष पुर्ण होण्याच्या आत दिले जावे. )

गोवर(बूस्टर)

पहिल्या वर्षी

व्हिटामिन ए (1st डोस) (

नवव्या महिन्यात गोवरच्या लसीसोबत

बालकांसाठी

डीटीपी बूस्टर

16-24 महिने

ओपीव्ही बूस्टर

16-24 महिने

व्हिटामिन ए *** (दुसरा ते नववा डोस)

सोळाव्या महिन्यात डीटीपी/ओपीव्ही बूस्टरसोबत, त्यानंतर पाच वर्ष पुर्ण होईपर्यंत दर महिन्याला एक डोस .

डीटीपी बूस्टर

5-6 वर्षे

पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व दवाखाने आणि उपचार केंद्रांमध्ये या लसी मोफत उपलब्ध आहेत.