SECURITY NOVEMBER 2019

महिना: 
डिसेंबर, 2019
महिन्याच्या सुरुवातीस मागील शिल्लक प्रकरणे/ अर्ज: 
14
अहवालाच्या महिन्यात दाखल प्रकरणे: 
241
एकूण (रकाना ३+४): 
255
अहवाल्याच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या: 
227
शिल्लक (प्रलंबित प्रकरणांची) संख्या: 
28
एक महिन्यातील: 
28
तीन महिन्यातील: 
0
दोन महिन्यातील: 
0
तीन महिन्या पेक्षा जास्त: 
0

विभागाचे नाव निवडा: