शहर अभियंता कार्यालय - माहे जानेवारी २०२०

महिना: 
मार्च, 2020
महिन्याच्या सुरुवातीस मागील शिल्लक प्रकरणे/ अर्ज: 
3
अहवालाच्या महिन्यात दाखल प्रकरणे: 
48
एकूण (रकाना ३+४): 
51
अहवाल्याच्या महिन्यात निकाली काढलेल्या प्रकरणांची संख्या: 
45
शिल्लक (प्रलंबित प्रकरणांची) संख्या: 
6
एक महिन्यातील: 
6

विभागाचे नाव निवडा: