आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
74% (3988 मत)
नाही
26% (1412 मत)
एकूण मते: 5400