आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
73% (3424 मत)
नाही
27% (1277 मत)
एकूण मते: 4701