आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
74% (5181 मत)
नाही
26% (1803 मत)
एकूण मते: 6984