आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
76% (7180 मत)
नाही
24% (2316 मत)
एकूण मते: 9496