आपणाला मनपाचे नवीन संकेतस्थळ आवडलं का?

कौल
होय
76% (9629 मत)
नाही
24% (3021 मत)
एकूण मते: 12650