सुरु असलेल्या प्रकल्पांची यादी

 

सुरु असलेल्या प्रकल्पांची यादी

1

कै. रामचंद्र ऊर्फ अप्पा बनकर शैक्षणिक आणि क्रीडा संकुल, हडपसर

शैक्षणिक & क्रीडा

2

कै. राजाराम भिकु विद्यालय आणि क्रीडा संकुल, खराडी

क्रीडा

3

शालेय इमारत, क्रीडा संकुल आणि हॉस्टेल, खराडी

शैक्षणिक & क्रीडा

4

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे सांस्कृतिक भवन/सभागृह, येरवडा

सांस्कृतिक

5

राजर्षी शाहु संकुल, हडपसर

सांस्कृतिक

6

यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह विस्तार प्रकल्प, कोथरुड

सांस्कृतिक

7

शरदचंद्रजी पवार अकॅडमी ऑफ ई-लर्निंग स्कूल्स, वडगाव बुद्रूक

शैक्षणिक

8

स्व. सावरकर भवन विस्तार, शिवाजीनगर

इमारत कार्यालय

9

मासळी बाजार आधुनिकीकरण

बाजारपेठ

10

हिंदुह्रदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब दवाखाना, पर्वती, मित्रमंडळ चौक

आरोग्य केंद्रे

11

पुणे महानगरपालिका इमारतीचा विस्तार

इमारत कार्यालय