दस्तावेज डाउनलोड

.

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

अनु क्र. विषय विभागाचे नाव शेवटची अपडेटेड तारीख
1 सांख्यिकी आणि संगणक विभाग कामकाज कार्यपद्धती माहिती व तंत्रज्ञान विभाग एप्रिल 26, 2017
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 ईआरपी आधारित ई-गव्हर्नन्स प्रकल्प अहवाल माहिती व तंत्रज्ञान विभाग मार्च 8, 2017

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --