दस्तावेज डाउनलोड

.

-- परिणाम आढळला नाही --

अनु क्र. विषय विभागाचे नाव शेवटची अपडेटेड तारीख
1 आरोग्य विभाग कामकाज कार्यपद्धती आरोग्य विभाग नोव्हेंबर 30, 2009

-- परिणाम आढळला नाही --

अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 Do's & Don't About Dengue आरोग्य विभाग जून 30, 2017
2 Dengue Prevention what you need to know आरोग्य विभाग जून 30, 2017
अनु क्र. विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 आरोग्य विभाग मार्च 26, 2021
2 आरोग्य विभाग मार्च 19, 2021
3 आरोग्य विभाग मार्च 19, 2021
4 आरोग्य विभाग मार्च 19, 2021
5 आरोग्य विभाग मार्च 19, 2021
6 आरोग्य विभाग ऑक्टोबर 16, 2020
7 आरोग्य विभाग सप्टेंबर 11, 2020
8 आरोग्य विभाग सप्टेंबर 11, 2020
9 आरोग्य विभाग जुलै 13, 2020
10 आरोग्य विभाग जून 10, 2020
11 आरोग्य विभाग मे 8, 2020
12 आरोग्य विभाग एप्रिल 18, 2020
13 आरोग्य विभाग एप्रिल 18, 2020
14 आरोग्य विभाग फेब्रुवारी 5, 2020
15 आरोग्य विभाग जानेवारी 8, 2020
16 आरोग्य विभाग डिसेंबर 6, 2019
17 आरोग्य विभाग नोव्हेंबर 5, 2019
18 आरोग्य विभाग सप्टेंबर 9, 2019
19 आरोग्य विभाग ऑगस्ट 7, 2019
20 आरोग्य विभाग जुलै 6, 2019
21 आरोग्य विभाग जून 6, 2019
22 आरोग्य विभाग मे 6, 2019
23 आरोग्य विभाग एप्रिल 5, 2019
24 आरोग्य विभाग मार्च 8, 2019
25 आरोग्य विभाग फेब्रुवारी 5, 2019
26 आरोग्य विभाग जानेवारी 5, 2019
27 आरोग्य विभाग डिसेंबर 5, 2018
28 आरोग्य विभाग नोव्हेंबर 5, 2018
29 आरोग्य विभाग ऑक्टोबर 5, 2018
30 आरोग्य विभाग सप्टेंबर 4, 2018
31 आरोग्य विभाग ऑगस्ट 8, 2018
32 आरोग्य विभाग जुलै 5, 2018
33 आरोग्य विभाग जून 5, 2018
34 आरोग्य विभाग मे 4, 2018
35 आरोग्य विभाग एप्रिल 5, 2018
36 आरोग्य विभाग मार्च 6, 2018
37 आरोग्य विभाग फेब्रुवारी 28, 2018
38 आरोग्य विभाग फेब्रुवारी 28, 2018
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 मनपा आरोग्य कोठी आरोग्य विभाग मे 5, 2018
2 मनपा आरोग्य कोठी आरोग्य विभाग मे 4, 2018
3 पंडीत दिनद्याळ उपाध्याय अपघात विमा योजना आरोग्य विभाग एप्रिल 6, 2018
4 LIST OF TRANSIT BOOTHS आरोग्य विभाग जानेवारी 24, 2018
5 I.P.P.I. PROGRAMME ( DATE- Jan 28 th & March 11th 2018 ) आरोग्य विभाग जानेवारी 24, 2018
6 PMC Hospitals Information Aug 2012 आरोग्य विभाग मे 24, 2017
7 PMC Hospitals Information Aug 2012 आरोग्य विभाग मे 24, 2017
8 Birth Information from 2001-2009 आरोग्य विभाग मे 24, 2017
9 RCH Programme आरोग्य विभाग मे 24, 2017
10 Vaccination Centre For International Travellers आरोग्य विभाग मे 24, 2017
11 Zonal Medical Officer List For Dengue आरोग्य विभाग मे 24, 2017
12 M.T.P. Committee - FORM OF APPLICATION FOR THE APPROVAL OF A PLACE UNDER CLAUSE (B) OF SECTION 4 आरोग्य विभाग मे 24, 2017
13 Letter about HIV Patients आरोग्य विभाग मे 24, 2017
14 Reporting Format for Syndromic Surveillance - Form S आरोग्य विभाग मे 24, 2017
15 Form I आरोग्य विभाग मे 24, 2017
16 Form N आरोग्य विभाग मे 24, 2017
17 Weekly Reporting Format –IDSP - Form P & L आरोग्य विभाग मे 24, 2017
18 Modified case definition (for P-form only) आरोग्य विभाग मे 24, 2017

-- परिणाम आढळला नाही --