दस्तावेज डाउनलोड

.

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

अनु क्र. विषय विभागाचे नाव शेवटची अपडेटेड तारीख
1 घनकचरा व्यवस्थापन विभाग कामकाज कार्यपद्धती घनकचरा व्यवस्थापन विभाग ऑगस्ट 31, 2016
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 प्रभाग व क्षेत्रीय कार्यालय सर्वेक्षण जानेवारी २०१७ घनकचरा व्यवस्थापन विभाग जानेवारी 2, 2017
2 प्रभाग व क्षेत्रीय कार्यालय सर्वेक्षण डिसेंबर २०१६ घनकचरा व्यवस्थापन विभाग नोव्हेंबर 28, 2016
3 प्रभाग व क्षेत्रीय कार्यालय सर्वेक्षण नोव्हेंबर २०१६ घनकचरा व्यवस्थापन विभाग नोव्हेंबर 1, 2016
4 प्रभाग व क्षेत्रीय कार्यालय सर्वेक्षण ऑक्टोबर २०१६ घनकचरा व्यवस्थापन विभाग ऑक्टोबर 1, 2016
5 प्रभाग व क्षेत्रीय कार्यालय सर्वेक्षण सप्टेंबर २०१६ घनकचरा व्यवस्थापन विभाग सप्टेंबर 1, 2016
6 प्रभाग व क्षेत्रीय कार्यालय सर्वेक्षण ऑगस्ट २०१६ घनकचरा व्यवस्थापन विभाग ऑगस्ट 1, 2016
7 प्रभाग व क्षेत्रीय कार्यालय सर्वेक्षण जुलै २०१६ घनकचरा व्यवस्थापन विभाग जुलै 1, 2016
8 प्रभाग व क्षेत्रीय कार्यालय सर्वेक्षण जून २०१६ घनकचरा व्यवस्थापन विभाग जून 1, 2016
9 प्रभाग व क्षेत्रीय कार्यालय सर्वेक्षण मे २०१६ घनकचरा व्यवस्थापन विभाग मे 1, 2016

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 प्लॅस्टिकबंदीबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र (दि. ११ एप्रिल , २०१८) घनकचरा व्यवस्थापन विभाग जुलै 30, 2018
2 प्लॅस्टिकबंदीबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र (दि. ०२ जुलै, २०१८) घनकचरा व्यवस्थापन विभाग जुलै 30, 2018
3 प्लॅस्टिकबंदीबाबत महाराष्ट्र शासन राजपत्र (दि. २३ मार्च, २०१८) घनकचरा व्यवस्थापन विभाग जुलै 30, 2018
4 स्वच्छ फ्लायर घनकचरा व्यवस्थापन विभाग नोव्हेंबर 16, 2017
5 माहिती पुस्तिका घनकचरा व्यवस्थापन विभाग नोव्हेंबर 16, 2017
6 स्वच्छ लहान पुस्तिका घनकचरा व्यवस्थापन विभाग नोव्हेंबर 16, 2017
7 अर्ज किंवा नामांकन अर्ज घनकचरा व्यवस्थापन विभाग नोव्हेंबर 16, 2017
8 Solid Waste Management Strategic Plan 2017 - 2025 घनकचरा व्यवस्थापन विभाग जुलै 4, 2017
9 Appeal to Citizens / Media (Print , Electronic) / NGO / Mohalla Committees / Academic Institutions / SWM Expert घनकचरा व्यवस्थापन विभाग मे 26, 2017
10 Garbage Tipper Information घनकचरा व्यवस्थापन विभाग मे 23, 2017
11 Kothrud Ghanta Gadi Route घनकचरा व्यवस्थापन विभाग मे 23, 2017
12 Ghole Road Ghanta Gadi Route घनकचरा व्यवस्थापन विभाग मे 23, 2017
13 Health & Sanitation Bylaw 2014 घनकचरा व्यवस्थापन विभाग मे 23, 2017
14 Health & Sanitation Bylaw 2014 Jahir Prakatan घनकचरा व्यवस्थापन विभाग मे 23, 2017

-- परिणाम आढळला नाही --