दस्तावेज डाउनलोड

.

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 Year 2014 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
2 Year 2015 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
3 Year 2013 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
4 Year 2012 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
5 Year 2011 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
6 Year 2010 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
7 Year 2009 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
8 Year 2008 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
9 Year 2007 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
10 Year 2005 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
11 Year 2004 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
12 Year 2003 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
13 Year 2002 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
14 Year 2001 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
15 Year 2000 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
16 Year 1999 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
17 Year 1998 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
18 Year 1997 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
19 Year 1996 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
20 Year 1995 सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
21 Power Delegation Order List सामान्य प्रशासन विभाग ऑक्टोबर 27, 2017
22 Transfer Order Junior Clerk सामान्य प्रशासन विभाग मे 25, 2017
23 laghutanklekhak Seniority List सामान्य प्रशासन विभाग मे 24, 2017
24 Laghulekhak (Nimn Shreni) Seniority List सामान्य प्रशासन विभाग मे 24, 2017
25 Laghulekhak (Nimn Shreni) Seniority List सामान्य प्रशासन विभाग मे 24, 2017
26 Loksabha Election 2014 PMC Officers Order सामान्य प्रशासन विभाग मे 24, 2017
27 Loksabha Election 2014 Nodal Officers Order सामान्य प्रशासन विभाग मे 24, 2017
28 Junior Clerk Seniority List सामान्य प्रशासन विभाग मे 24, 2017
29 Seva Pravesh Niyam PMC सामान्य प्रशासन विभाग मे 24, 2017
30 Reservation wise Filled & Vacant Post Report up to March 2011 सामान्य प्रशासन विभाग मे 24, 2017
31 Reservation wise Filled & Vacant Post Report up to March 2012 सामान्य प्रशासन विभाग मे 24, 2017
32 Reservation wise Filled & Vacant Post Report up to March 2013 सामान्य प्रशासन विभाग मे 24, 2017
33 Reservation wise Filled & Vacant Post Report up to March 2015 सामान्य प्रशासन विभाग मे 24, 2017
34 Circular for Junior Clerk सामान्य प्रशासन विभाग मे 24, 2017
35 Recruitment Rules 2014 सामान्य प्रशासन विभाग मे 24, 2017
36 Akrutiband सामान्य प्रशासन विभाग मे 24, 2017
अनु क्र. विभागाचे नाव कामाचे नाव रक्कम नाव व कंत्राटदारांचा पत्ता
1 सामान्य प्रशासन विभाग Transfer Order Peon