दस्तावेज डाउनलोड

.
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव शेवटची अपडेटेड तारीख
1 नागरिकांची सनद निवडणुक विभाग सप्टेंबर 25, 2019
2 शहर जनगणना कार्यालयाविषयी माहिती निवडणुक विभाग डिसेंबर 22, 2016

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

अनु क्र. विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 निवडणुक विभाग एप्रिल 2, 2019
2 निवडणुक विभाग नोव्हेंबर 6, 2017
3 निवडणुक विभाग जानेवारी 9, 2018
4 निवडणुक विभाग जानेवारी 9, 2018
5 निवडणुक विभाग नोव्हेंबर 6, 2017
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 नव्याने समाविष्ट ११ गावांसाठी प्रारूप प्रभाग नकाशा आणि अधिसूचना निवडणुक विभाग ऑक्टोबर 6, 2018
2 Booth Wise Voting Ward No. 2 निवडणुक विभाग फेब्रुवारी 14, 2018

-- परिणाम आढळला नाही --