दस्तावेज डाउनलोड

.

-- परिणाम आढळला नाही --

अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 अभय योजना १६ ऑगस्ट २०१५ स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
2 राजपत्र मद्यपान २४-ऑग-२०१६ स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
3 नगर विकास विभाग गॅझेट शोध स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
4 एल.बी.टी. सूचना - इंग्रजी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
5 एल.बी.टी. अधिसूचना - मराठी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
6 नगर विकास विभाग एलबीटी 50 कोटी जीआर - इंग्रजी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
7 एलबीटी डिझेल आणि पेट्रोल जीआर- इंग्रजी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
8 नगर विकास विभाग-एलबीटी 50 कोटी जीआर-मराठी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
9 एलबीटी डिझेल आणि पेट्रोल जीआर- मराठी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
10 एलबीटी अर्ज- इंग्रजी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
11 एलबीटी अर्ज- मराठी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
12 एलबीटी दर सूची स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
13 एलबीटी नियम आणि अर्ज स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
14 एलबीटी नियम - इंग्रजी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
15 एलबीटी नियम - मराठी स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
16 एलबीटी डिझेल आणि पेट्रोल जीआर स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
17 एलबीटी शासन-50 कोटी 15-सप्टें-2015 स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
18 अधिसूचना एलबीटी 31-जुलै 2015 स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
19 युरबन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट (मराठी) स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017
20 युरबन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट (इंग्लिश) स्थानिक संस्था कर विभाग जानेवारी 30, 2017

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --