दस्तावेज डाउनलोड

.

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

-- परिणाम आढळला नाही --

अनु क्र. विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 8, 2021
2 शहर जनगणना कार्यालय डिसेंबर 7, 2020
3 शहर जनगणना कार्यालय नोव्हेंबर 5, 2020
4 शहर जनगणना कार्यालय ऑक्टोबर 6, 2020
5 शहर जनगणना कार्यालय सप्टेंबर 7, 2020
6 शहर जनगणना कार्यालय ऑगस्ट 7, 2020
7 शहर जनगणना कार्यालय जुलै 7, 2020
8 शहर जनगणना कार्यालय जून 8, 2020
9 शहर जनगणना कार्यालय मे 8, 2020
10 शहर जनगणना कार्यालय एप्रिल 7, 2020
11 शहर जनगणना कार्यालय मार्च 6, 2020
12 शहर जनगणना कार्यालय फेब्रुवारी 3, 2020
13 शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 3, 2020
14 शहर जनगणना कार्यालय डिसेंबर 4, 2019
15 शहर जनगणना कार्यालय नोव्हेंबर 1, 2019
16 शहर जनगणना कार्यालय ऑक्टोबर 1, 2019
17 शहर जनगणना कार्यालय सप्टेंबर 3, 2019
18 शहर जनगणना कार्यालय ऑगस्ट 3, 2019
19 शहर जनगणना कार्यालय जुलै 1, 2019
20 शहर जनगणना कार्यालय जून 4, 2019
21 शहर जनगणना कार्यालय मे 2, 2019
22 शहर जनगणना कार्यालय एप्रिल 1, 2019
23 शहर जनगणना कार्यालय मार्च 1, 2019
24 शहर जनगणना कार्यालय फेब्रुवारी 1, 2019
25 शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 1, 2019
26 शहर जनगणना कार्यालय डिसेंबर 1, 2018
27 शहर जनगणना कार्यालय नोव्हेंबर 1, 2018
28 शहर जनगणना कार्यालय ऑक्टोबर 1, 2018
29 शहर जनगणना कार्यालय सप्टेंबर 1, 2018
30 शहर जनगणना कार्यालय ऑगस्ट 1, 2018
31 शहर जनगणना कार्यालय जुलै 2, 2018
32 शहर जनगणना कार्यालय जून 2, 2018
33 शहर जनगणना कार्यालय मे 2, 2018
34 शहर जनगणना कार्यालय एप्रिल 2, 2018
35 शहर जनगणना कार्यालय मार्च 1, 2018
36 शहर जनगणना कार्यालय फेब्रुवारी 3, 2018
अनु क्र. विषय विभागाचे नाव अपलोड केल्याची तारीख
1 AADHAR CENTERS AT MAHAONLINE IN PMC LIMIT शहर जनगणना कार्यालय एप्रिल 11, 2018
2 बँक आधार केंद्रे शहर जनगणना कार्यालय एप्रिल 11, 2018
3 Aadhar Centres in Pune शहर जनगणना कार्यालय एप्रिल 11, 2018
4 11 Village Population List शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 23, 2018
5 Ward Office Wise Population Data Census After Including 11 Villages शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 23, 2018
6 जनगणना अधिनियम १९४८ आरजीआय शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 17, 2017
7 नागरिकत्व नियम २००३ शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 17, 2017
8 आर्थिक सांख्यिकी सीओएस कायदा २००८ इंग्रजी २६ मे ११ शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 17, 2017
9 आर्थिक सांख्यिकी सीओएस कायदा २००८ इंग्रजी २६ मे ११ शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 17, 2017
10 भारतीय नागरिकत्व कायदा १९५५ शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 17, 2017
11 नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, २०१५ शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 17, 2017
12 आधार कायदा 2016 शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 20, 2017
13 महा. महानगरपालिका अधिनियम (एच -4062) शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 20, 2017
14 भारताची जनगणना २०११ ची लोकसंख्यांची माहती शहर जनगणना कार्यालय जानेवारी 20, 2017

-- परिणाम आढळला नाही --