पथ विभाग

Select PROJECTS & INITIATIVES

प्रभाग क्रमांक – 34 अ

प्रभाग क्रमांक 34 अ मधील आयडियल कॉलनी, सर्वत्र सोसायटी, इशदान कॉलनी, मृत्युंजय कॉलनी येथे युटीडब्लूटी रोड बांधकामाचा प्रस्ताव

 
प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च : 3.04 कोटी रुपये
रस्त्यांची एकुण लांबी : 1857 मीटर
पेव्हमेंटची सरासरी रुंदी- 5 ते 6 मीटर
अॅट-ग्रेडची सरासरी रुंदी- 1 ते 1.5 मीटर (दोन्ही बाजूंनी)
 
 
KEY PLAN
 
 

 

काम सुरु होण्यापुर्वीचे दृश्य

 

 

काम पुर्ण झाल्यानंतरचे दृश्य